The Unmarked Twilight - Heart Full Of Soul

Bra med redcat

Det är viktigt med utbildning och att man förstår det man lär sig, det finns mycket som man kan lära och lära sig och i grundskolan får man lära sig grunderna. Det är viktigt att man får en bra grund i skolan och att man kan förstå det som lärs ut så att man kan förstå och blir duktig på det. Det är ofta i grund skolan som man bygger upp en vilja att lära och barn är ju som svampar som suger upp allt som sägs. Men det är inte alltid som det är så bra arbetsmiljö för lärare och barn i skolan. Det kan vara hög ljudvolym som gör det svårt för läraren att göra sig hörd.
Då är det bra att det finns hjälpmedel som man kan använda sig av som redcat som hjälper både lärare och elever att höras och att dom kan höra på ett bra sätt.

Viktigt att det fungerar på ett bra sätt

Ja man vill ju att det ska fungera på ett bra sätt så att det blir så bra för alla i skolan både eleverna och lärarna. Så det är bra att man kollar upp dom hjälpmedel som finns på marknaden som kan underlätta och göra att lärarna kan höras tydligt och det blir även skönt för lärarna att slippa höja rösten hela tiden för att höras. Så det är lika bra att man då tar hjälp av till exempel redcat som är en bra liten redskap som man kan ha som både elever och lärare kommer att tycka och och vilja använda så mycket som möjligt. 
Så kolla upp det om det är något som man inte redan har kollat upp. Ja det är bra och kul att kunna göra det och se till att man får det att bli så som man vill och att det blir bra för alla.